Things I'd like to talk
花式滑冰迷戀中。
男單>
本命:Zhenya Plushenko&Lyosha Yagudin
大推:Takahashi Daisuke
關注中:Hanyu Yuzuru, Maxim Kovtun

女單:Yuna Kim, Ashley Wagner

冰舞:Weaver/Poje, Shibutani

雙人還沒有找到坑能蹲www

---RPS---
Lyosha/Zhenya
Patrick/Yuzu
Yuna/Mao

目前日期文章:201601 (4)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2016-01-30 [花滑][同人][亞普]Je suis malade (47) (0)
2016-01-12 [花滑]相關名詞 (6307) (3)
2016-01-10 [花滑][同人][亞普] Asissai (134) (1)
2016-01-03 [花滑][亞普日常]2010 Artistry on Ice(冰上雅姿) (71) (0)